Stvarnopravni dnevi 2020

Letošnje osrednje teme: Novela SPZ-B (še posebej o vključeni lastninski pravici) in njena implementacija v zemljiškoknjižnih postopkih, posodobljeni register neposestnih zastavnih pravic, dileme in vprašanja, povezana s predkupno pravico, zahtevnejši položaji v zvezi s služnostmi in stavbna pravica ter posebne pravice uporabe javnega dobra… o tem in še več na Stvarnopravnih dnevih 2020, ki jih 9. in 10. septembra organizirajo Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Planet GV in ABC Nepremičnine, programski odbor letošnjih dnevov sestavljajo dr. Nina Plavšak, dr. Renato Vrenčur, dr. Miha Juhart in Rok Koren. Partnerja dnevov sta Odvetniška akademija Odvetniške zbornice Slovenije in Notarska zbornica Slovenije

Obveščamo vas, da bo letošnji posvet Stvarnopravni dnevi 2020, ki bo 9. in 10. septembra, izjemoma potekal v digitalizirani obliki kot spletni dogodek

Navodila in informacije o registraciji in sodelovanju na spletnem dogodku bomo prijavljenim udeležencem posredovali najkasneje teden dni pred začetkom kongresa. Za vse udeležence, ki bodo želeli v naprej preizkusiti prijavo in sodelovanje na spletnem dogodku, bomo 7. septembra ob 13.00 organizirali poskusno registracijo. 

Za vaše sodelovanje na spletnem dogodku zadošča praktično katerakoli strojna oprema - računalnik, tablica ali pametni telefon, ki jo dnevno že uporabljate (specifikacije strojne opreme so na voljo na povezavi). Pred in med posvetom bomo ves čas na voljo za pomoč pri reševanju morebitnih tehničnih težav pri vašem sodelovanju na spletnem dogodku. 

Program in prijavnica sta na voljo na www.planetgv.si/spd, kotizacija za študente z veljavnim statusom in ki so rojeni od 1994 dalje, znaša 49 EUR (DDV ni vključen v ceno). 

Vljudno vabljeni!

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115