Tajnik PF Boštjan Koritnik prejemnik nagrade UL za strokovne delavce

Na Univerzi v Ljubljani so v okviru letošnjega Tedna Univerze že tretjič podelili tudi priznanja strokovnim delavcem Univerze. Priznanje je prejel tudi tajnik Pravne fakultete Univerze v Ljubljani as. Boštjan Koritnik, in sicer za izjemen znanstveno-raziskovalno-publicistični projekt komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1) ter tudi za druge pomembne projekte v okviru Založbe PF, katere direktor je.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je v nagovoru izpostavil pomen dela strokovnih služb, ki dvigujejo ugled in prispevajo k odličnosti Univerze, za govornika v imenu vseh nagrajencev pa so na Univerzi izbrali prav Boštjana Koritnika. Besedilo njegovega govora je v priloženem dokumentu.

Za delo na projektu komentarja KZ-1 (izdan v sozaložbi Uradnega lista Republike Slovenije in Založbe Pravne fakultete) je to v letošnjem letu že tretje priznanje (po priznanju Pravnik leta Zveze društev pravnikov Slovenije (za prof. dr. Damjana Korošca, izr. prof. dr. Katjo Filipčič in as. Boštjana Koritnika) ter nagradi Odlični v znanosti 2019 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije).

 Fotografija: UL (Foto studio Nora)