Tečaj "DiKUL - Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani"

Tečaj "DiKUL - Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani" bo v ponedeljek, 26.maja in v petek, 13. junija od 10. do 13. ure.

Na tečaju predstavimo portal Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani - DiKUL, ki predstavlja enotno vstopno točko do informacijskih virov UL na enem mestu. Portal vsebuje več različnih funkcionalnih možnosti. Najpomembnejša novost je t.i.

združevalni iskalnik, ki omogoča hkratno iskanje po več informacijskih virih hkrati. Rezultate iskanj združi in prikaže v enotnem seznamu zadetkov. Povezovalnik do gradiva pa omogoča različne povezave, ki se tvorijo na podlagi bibliografskih podatkov. Novost je tudi enoten Katalog informacijskih virov UL ter predvsem Katalog e-revij UL, saj omogoča celovit pregled nad dostopnimi naslovi znanstvenih revij v elektronski obliki. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaj "Znanstvene bibliografije in citatni indeksi"  bo v torek, 10. junija od 10. do 13 ure.

Na tečaju predstavimo značilnosti znanstvenih bibliografij, na praktičnih primerih demonstriramo posebnosti iskanja, uporabo tezavra itn. Zatem predstavimo, katere znanstvene bibliografije pokrivajo posamične discipline, nadaljujemo z orisom citatnih indeksov, na praktičnih primerih pokažemo specifičen pristop k iskanju literature - iskanje po citirani literaturi in različne možnosti uporabe. Tečaj sklenemo s praktičnim prikazom možnih poti do besedila člankov: tiskanih in elektronskih znanstvenih časopisov v Sloveniji ter medbibliotečne izposoje. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet).

Prijave sprejemamo na elektronski naslov referalni-center@nuk.uni-lj.si ali telefon 01/ 200 11 94 do zasedbe prostih mest. Pri prijavi navedite, na katere tečaje se prijavljate.

Udeleženci morajo poznati delo z računalnikom v okolju Windows.

Nataša Jordan
Narodna in univerzitetna knjižnica
Informacijski in referalni center
Turjaška 1, POB 259
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 01 2001 199
Fax.: 01 4257 293

e-mail: natasa.jordan@nuk.uni-lj.si

 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115