Timotej Obreza - prejemnik Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani

Pravnoteoretične in praktične razsežnosti pojma pravne dobrine

Timotej Obreza je študent magistrskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in na Univerzi Goethe v Frankfurtu ob Majni. V nagrajeni raziskovalni nalogi je pod mentorstvom doc. dr. Aleša Novaka predstavil prvo celovito in vsestransko analizo temeljnega pojma materialnega kazenskega prava – pravne dobrine – v slovenskem prostoru. Obravnavanje ni potekalo le na ravni kazenskopravne znanosti, temveč nam je avtor v nalogi predstavil pravnoteoretično poglobljeno epistemološko in ontološko spraševanje o pojmu, vlogi in pomenu pravnih pojmov na splošno. V ozadju njegove ugotovitve o kontingentnosti in družbeni umeščenosti pravnih pojmov se skriva globoko humanistično zavedanje, da mora pravo v vseh svojih pojavnostih konec koncev služiti človeku.

Iskrene čestitke!