Tudi tuji Erasmusovi študenti začeli s študijem na Pravni fakulteti

V tednu od 1. do 5. oktobra 2018 je fakulteta organizirala več aktivnosti v okviru orientacijskega tedna za 76 tujih študentov, ki bodo v zimskem semestru študijskega leta 2018/19 pri nas opravljali svojo študijsko izmenjavo. Na uvodnem srečanju v torek, 2. oktobra, sta študente pozdravila Erasmus koordinator doc. dr. Luka Tičar in prodekanja za študijske zadeve izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, v nadaljevanju pa sta jim koristne informacije o študiju, organizaciji predavanj, storitvah za študente in na sploh o dogajanju na fakulteti podrobneje predstavili še Darja Rabzelj iz mednarodne pisarne in Alenka Peterka iz knjižnice. Obštudijske dejavnosti sta predstavili Sara Gamberger iz ESN Ljubljana in Sara Mitrović, vodja fakultetnih tutorjev za tuje študente. Tutorji so nato 3. in 4. oktobra tujim študentom pomagali pri urejanju administrativnih zadev (prijava začasnega prebivališča, registracija za uporabo študentskih bonov, aktivacija digitalne identitete za uporabo IT storitev Univerze v Ljubljani, ipd.) in spoznavanju Ljubljane. V petek, 5. oktobra, pa so se tuji študentje in tutorji v organizaciji mednarodne pisarne odpravili še na celodnevno ekskurzijo po Kozjanskem, v sklopu katere so si lahko ogledali samostan in čokoladnico Olimje, domačijo Jelenov greben in družinsko vodeno pivovarno Haler.


Na  Kozjanskem