Uspešna izvedba 2. Kolokvija mladih civilistov

Pretekli teden smo na Pravni fakulteti uspešno izvedli 2. Kolokvij mladih civilistov z naslovom »Pravni vidiki trajnostne proizvodnje in potrošnje: v iskanju čarobne paličice ali nazaj h koreninam?«. Razpravljali smo o številnih aktualnih temah trajnostnega razvoja: trajnostnem financiranju, dolžnosti informiranja o trajnostnosti proizvodov, oglaševanju proizvodov kot trajnostnih, pravici do popravila, načrtovani zastarelosti, razširjeni odgovornosti proizvajalca, ukrepih za zajezitev problema zavržene hrane in trajnostni embalaži.

Zasluge za odlično pripravljene in predstavljene prispevke gredo nadarjenim mladim civilistom Urški Arzenšek, Tiji Hladnik, Mateju Igličarju, Janu Krajniku, Gaji Tanko in Nadji Strle. Pisni prispevki, ki so jih pripravili pod mentorstvom doc. dr. Karmen Lutman, bodo objavljeni v posebni izdaji znanstvene revije Pravni letopis Inštituta za primerjalno pravo.

Zahvala za odlično vodeno razpravo, ki je odprla številna zanimiva vprašanja in dileme trajnostnega razvoja, gre kritičnim razpravljavcem prof. dr. Damjanu Možini, doc. dr. Matiji Damjanu, doc. dr. Maši Kovič Dine, as. Filipu Douganu, as. Luciji Strojan in doc. dr. Karmen Lutman.

Galerija