Uspešna izvedba mednarodne konference »(Playing) Constitutional Twister: The Mechanisms of Convergence and Divergence within Multilevel Legal Orders« na Pravni fakulteti

Na pravni fakulteti je 1. in 2. oktobra potekala mednarodna konferenca z naslovom »(Playing) Constitutional Twister: The Mechanisms of Convergence and Divergence within Multilevel Legal Orders«. Srečanje, ki je na strani Pravne fakultete organiziral as. Marjan Kos, je v so-organizaciji kolegice in kolegov Jake Kukavica in Juliana Scholtesa z European University Institute, Jakoba Gašperina s Humboldt-Universität zu Berlin in Maje Sahadžić z Universiteit Antwerpen, potekalo v hibridni obliki in ga je bilo mogoče hkrati spremljati v živo in prek spleta.

Ključna tema konference je bila koordinacija in prilagajanje v različnih več-nivojskih pravnih redih, s fokusom na Evropi. Eno glavnih vprašanj konference je bilo, kako v takšnih pravnih sistemih nasloviti inherentne tenzije med čim večjo enotnostjo ter zahtevo po spoštovanju raznolikosti posameznih delov tovrstnih pravnih sistemov. Govorci so med drugim predstavili različne teoretične modele ter mehanizme, ki obstajajo za soočanje s tovrstnimi izzivi.

Udeležence konference je nagovoril dekan, prof. dr. Grega Strban, uvodno predavanje pa je imel prof. dr. Francesco Palermo, redni profesor primerjalnega javnega prava na Univerzi v Veroni ter direktor Inštituta za primerjalni federalizem v Bolzanu. Konference se je udeležilo 22 govork in govorcev iz 10 različnih držav.

Posebna zahvala za pomoč pri organizaciji konference gre European University Institute iz Firenc ter Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

 Fotografije srečanja si lahko ogledate v galeriji.

Galerija