Uspešna izvedba sodniškega izobraževanja PAX Judicial Traning


Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je 16. in 17. junija 2022 potekalo dvodnevno mednarodno sodniško izobraževanje PAX Judicial Training (program najdete v pripeti datoteki).

Izobraževanje je bilo organizirano v okviru evropskega projekta PAX – Private International Law in Motion, pri katerem naša fakulteta sodeluje pod vodstvom izr. prof. dr. Jerce Kramberger Škerl, raziskovalna skupina pa vključuje še prof. dr. Aleša Galiča, doc. dr. Nežo Pogorelčnik Vogrinc in as. Filipa Dougana.

Sodniškega izobraževanja, ki se je posvečalo izbranim aktualnim temam mednarodnega zasebnega prava, se je udeležilo 20 sodnikov in strokovnih sodelavcev iz 8 različnih držav in projektni partnerji z Univerze v Antwerpnu, Univerze v Barceloni, Univerze v Sofiji in Inštituta Asser.