UVODNI DAN NA PRAVNI FAKULTETI za redne in izredne študente 1. letnika

Četrtek, 1. oktober 2009, siva predavalnica

8.00h8.55h
Razdelitev majic s simbolom PF v preddverju sive predavalnice

9.00h
Uvodna predstavitev
       prof. dr. Rajko Pirnat,  dekan
       prof. dr. Peter Grilc, prodekan za gospodarske zadeve
       prof. dr. Miha Juhart, prodekan za študijske zadeve
       
Predstavitev knjižnice PF
       Irena Kordež, univ. dipl. prav., vodja knjižnice

Predstavitev referata za dodiplomski študij
       Branko Perhaj

Predstavitev obštudijske dejavnosti 
       predstavitev Študentskega sveta PF in ŠOPF

10.30h
Pogostitev na ploščadi PF za vse študente I. letnika ter vse visokošolske učitelje in sodelavce Pravne fakultete (v primeru slabega vremena bo pogostitev v preddverju predavalnice).

11.50h
Odhod  študentov I. letnika na Prešernov trg

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115