Uvodni dan na Pravni fakulteti za redne in izredne študente 1. letnika in svečana otvoritev študijskega leta 2008/2009 na Kongresnem trgu

SREDA, 1. oktober 2008, siva predavalnica

8.00h
Razdelitev študentskih izkaznic in majic s simbolom PF v preddverju sive predavalnice

9.00h
Uvodna predstavitev
prof. dr. Rajko Pirnat, dekan
prof. dr. Peter Grilc, prodekan za gospodarske zadeve
prof. dr. Miha Juhart, prodekan za študijske zadeve

Predstavitev knjižnice PF
Anita Longo, univ. dipl. prav., vodja knjižnice

Predstavitev referata za dodiplomski študij
Branko Perhaj

Predstavitev obštudijske dejavnosti – predstavitev Študentskega sveta PF in ŠOPF

11.00h
Pogostitev na ploščadi PF za vse študente I. letnika ter vse visokošolske učitelje in sodelavce Pravne fakultete (v primeru slabega vremena bo pogostitev v preddverju predavalnice).

12.00h
Odhod študentov I. letnika na Kongresni trg , kjer bo svečana otvoritev študijskega leta 2008/2009. Več o dogajanjuna Kongresnem trgu na spletni strani www.uni-lj.si/bruc2008


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115