Vabilo Kariernega centra UL

VABILO 

in KC UL PF vas vabijo na predstavitev podjetja in karierne priložnosti za mlade pravnike, študente in diplomante!

Predstavniki podjetja vam bodo predstavili svoje poslovne izzive, v katerih boste lahko našli priložnost zase.


»Spoštovane študente prava in mlade pravnike vabimo k sodelovanju v skupino, ki bo razvijala produkte javno-zasebnih partnerstev.

V tem procesu se bodo člani skupine morali poglobiti v pravno ureditev javno-zasebnih partnerstev, preučiti različne produkte in modele partnerstev, ki so že uveljavljeni na tujih trgih, slednje prilagoditi okvirom naše ureditve ter jih usklajevati z omejitvami že obstoječih modelov financiranja ter željami javnih partnerjev.

Pri svojem delu se bodo srečevali z različnimi strokovnjaki s področja financ, prava, gradbeništva in arhitekture.

Vabljeni vsi, ki vidite svojo poklicno pot v gospodarstvu in ki vas bi sodelovanje z že uveljavljenim start-up podjetjem zanimalo.

Delo je zanimivo, dinamično in zahteva željo po pravnem znanju s tega področja ter inovativen in fleksibilen način razmišljanja.« (Andrej Bebler, univ. dipl. prav., izvršni direktor za pravne in notranje-administrativne posle)

Kdaj: v petek, 17. 2. 2017

Kje: Pravna fakulteta, Podiplomski seminar

Ura: 13.15

Prosimo, da se na dogodek predhodno prijavite na  e-naslov: sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si

 

Datoteke
acrobatVabilo (542.31 KB)