Vabljeni na mednarodno znanstveno konferenco: Evropske razsežnosti dokazovanja v civilnem postopku

Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju z Inštitutom za primerjalno pravo Univerze v Ljubljani in CIP organizira mednarodno znanstveno konferenco 

EVROPSKE RAZSEŽNOSTI DOKAZOVANJA V CIVILNEM POSTOPKU

 ki bo potekala 

15. in 16. januarja 2015

v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani.

Na dogodku bodo najpomembnejše teme s področja čezmejnega dokazovanja obravnavali priznani evropski strokovnjaki s tega področja. Na interaktivni znanstveni konferenci, ki je namenjena širši zainteresirani javnosti, bodo govorci v posameznih sejah spodbujali tudi ostale udeležence k sodelovanju, še posebej k izmenjavi mnenj in predlogov.  

Zaradi velikega števila tujih pravnikov je to tudi priložnost za konkretne razgovore o odprtih pravnih vprašanjih, hkrati pa za navezovanje novih stikov. Več o konferenci lahko preberete v priloženem programu in na spletni strani www.acj.si.

Datoteke
acrobatProgram (378.14 KB)