Velika predstavitev študentskih tekmovanj in evidentiranje novih kandidatov

Vljudno vabljeni na Veliko predstavitev študentskih tekmovanj ta četrtek, tj. 5. maja 2011, ob 12h v zlato predavalnico PF. 

S svojim delom in dosežki se nam bodo predstavili vodje skupin in letošnji tekmovalci tako vseslovenskega Pitamičevega tekmovanja kot tudi vseh mednarodnih tekmovanj (MOOT COURTS), ki se jih študentje naše fakultete že tradicionalno udeležujejo. 

POMEMBNO: Vsi zainteresirani boste lahko na koncu v neformalnem pogovoru izvedeli še vse druge informacije, ki vas zanimajo, lahko pa se boste pri vodjih skupin tudi evidentirali kot možni kandidat ali kandidatka za tekmovanja v prihodnjem šolskem letu. 

Katja Škrubej (v imenu fakultetne Komisije za študentska tekmovanja)

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115