Vpisi brucev v 1. letnik v š. l. 2011/12

Vpisi brucev v 1.letnik v š.l. 2011/12

Vpis izrednih študentov sprejetih s »Prvo prijavo« bo 4. avgusta ob 9h v modri predavalnici v pritličju fakultete.
Vpis rednih študentov bo od 8. do 11.avgusta, vabilo s podrobnimi navodili bomo pošiljali konec julija. Prosimo, da se držite datuma in ure razporeda, ki bo naveden. Vpišejo vas lahko tudi starši ali kdo drug, ki ima vse potrebne podatke in dokumente (emšo, davčno in dve fotografiji).
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115