Vzporedni študij in študij diplomantov - Vabilo k oddaji prijave za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2016/17

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima za študijsko leto 2016/17 za vzporedni študij in študij diplomantov na voljo deset (10) prostih mest za vpis v 1. letnik.

Razpisana mesta so prosta na izrednem študiju.

Prijavni rok za vzporedni študij in študij diplomantov traja od 1. do 16. septembra 2016.


ŠOLNINA 
Cena šolnine za 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2016/17 znaša 2.002,89 EUR in se poravna v štirih zaporednih mesečnih obrokih (zadnji obrok se plača 30.1. 2017).


NAČIN ODDAJE PRIJAVE

Kandidati za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:
  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 16. septembra 2016. Po pošti mora priporočeno poslati na Pravno fakulteto v Ljubljani tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti.
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 16. septembra 2016 na naslov Pravne fakultete v Ljubljani (Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana).
Prijavi priložite dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev za vpis v nov študijski program (velja le za vzporedni študij), dokazila o opravljenih študijskih obveznostih z izračunano povprečno oceno dosedanjega študija in potrdilo o diplomiranju ali kopijo diplome (slednje velja samo za študij diplomantov).

Pravna fakulteta bo sprejete kandidate povabila na vpis najkasneje do 30. septembra 2016.


DODATNE INFORMACIJE
Celotno besedilo razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v letu 2016/17  je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Navodila za izpolnjevanje prijave na portalu eVŠ so na voljo tukaj.

Kandidati, ki jih podrobneje zanima, kako poteka izredni študij na študijskem programu Pravo 1. stopnje, lahko vse potrebne informacije najdejo na fakultetnih spletnih straneh oziroma v referatu za študentske zadeve.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115