XIX. Dnevi civilnega in gospodarskega prava

Vabljeni na tradicionalni spomladanski strokovni simpozij XIX. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA,
ki bo potekal v četrtek, 20. maja 2021, v spletni obliki prek videokonferenčne platforme Zoom

Zaradi izvedbe dogodka v spletni obliki smo program tokrat strnili na en dan. 

Program simpozija bo sestavljen iz naslednjih sekcij: 

Predkupna pravica

(vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart)

 •  Neenotnost ureditve zakonite predkupne pravice, prof. dr. Miha Juhart
 •  Praktični problemi povezani z (ne)uveljavljanjem predkupne pravice, Marko Frantar, LLM
 •  Način uveljavljanja kršitve predkupne pravice, dr. Mateja Končina Peternel
 •  Predkupna pravica v izvršbi in stečaju, doc. dr. Gregor Dugar

Aktualni problemi uporabe ZVEtL-1

(vodja sekcije doc. dr. Matija Damjan)

 • Pripadajoče zemljišče po ZVEtL – problem pravnega naslova, dr. Ana Božič Penko
 •  Pravna usoda pripadajočega zemljišča po uveljavitvi ZLDNL, Tamara Fajs
 •  Pomožni objekti in atriji na pripadajočem zemljišču, mag. Barbara Jan Bufon, Jure Debevec

Obseg in vsebina standarda skrbnosti ravnanj članov nadzornih svetov delniških družb

(vodja sekcije izr. prof. dr. Klemen Podobnik)

 • Odprta vprašanja glede standarda skrbnosti članov nadzornega sveta iz 263. člena ZGD-1, izr.prof. Klemen Podobnik
 • Dolžnosti nadzornega sveta v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov proti upravi (s poudarkom na nemški ureditvi), izr. prof. dr. Peter Podgorelec
 • Ravnanje članov nadzornega sveta v primeru identifikacije škodnih ravnanj (trenutnih ali bivših) članov organov vodenja in nadzora: pogled odvetnika, mag. Matej Kavčič

Izbrana aktualna vprašanja medicinskega prava

(vodja sekcije prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic)

 • Varstvo posameznikove osebnosti v luči prezasedenosti socialno varstvenih zavodov, doc. dr. Špelca Mežnar
 • Obvezno cepljenje - nekaj civilnopravnih dilem, Karin Cujnik Juhart
 • Posameznikova avtonomija in odločitve ob iztekanju življenja, prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

PODROBNEJŠE INFORMACIJE:  https://www.ipp-pf.si/


Vljudno vabljeni!
 


Organizatorja dogodka:

Inštitut za primerjalno pravo pri PF v Ljubljani

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115