Z izmenjavo na Pravni fakulteti v Ljubljani pričeli tudi Erasmusovi študenti

V tednu od 30. septembra do 4. oktobra 2019 je fakulteta organizirala več aktivnosti v okviru orientacijskega tedna za 85 tujih študentov, ki bodo v zimskem semestru študijskega leta 2019/20 pri nas opravljali svojo študijsko izmenjavo.

Na uvodnem srečanju v sredo, 2. oktobra, je študente v imenu vodstva fakultete pozdravila prodekanja za študijske zadeve izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, v nadaljevanju pa so jim koristne informacije o študiju, organizaciji predavanj, storitvah za študente in na sploh o dogajanju na fakulteti podrobneje predstavile še Darja Rabzelj in Lea Kremič iz mednarodne pisarne ter Irena Kordež iz knjižnice. Obštudijske dejavnosti sta predstavili Sara Gamberger iz ESN Ljubljana in Sara Mitrović, vodja fakultetnih tutorjev za tuje študente. Uradnemu delu je sledilo neformalno druženje ob manjši zakuski, naslednji dan pa so se tuji izmejavni študentje in tutorji v organizaciji mednarodne pisarne odpravili še na daljši voden ogled Ljubljane.

Tutorji so skozi celoten teden tujim študentom pomagali pri urejanju administrativnih zadev (prijava začasnega prebivališča, registracija za uporabo študentskih bonov, aktivacija digitalne identitete za uporabo IT storitev Univerze v Ljubljani, ipd.).

Galerija