Zaključek II. Državnega tekmovanja Prav(n)a rešitev

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je v petek in soboto, 5. in 6. aprila 2013 potekalo II. Državno tekmovanje Prav(n)a rešitev. Osem ekip se je med seboj pomerilo v reševanju dveh primerov, ki so ju sestavili v Odvetniški družbi Šelih in partnerji ter Odvetniški pisarni Ulčar in partnerji.

Tekmovanja, ki je namenjeno študentom vseh treh slovenskih pravnih fakultet, so se letos udeležili tudi študentje Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Ekipe so imele za pripravo pisnega izdelka in podajo mnenja en dan časa. Izpostaviti so morale najbolj pereče probleme in predlagati rešitve. Pri obeh primerih so se srečali s širokim sklopom vprašanj, s katerimi se srečujejo gospodarski subjekti pri svojem poslovanju, od statusnopravnih in pogodbenih vprašanj, do vprašanj, povezanih z okoljskim, delovnim in upravnim pravom.

Po oddaji pisnih izdelkov sta te pregledali komisiji, sestavljeni iz odvetnikov, odvetniških pripravnikov, mladih diplomantov Pravne fakultete v Ljubljani ter starejših študentov.

Ekipo, ki je najbolje rešila primer Odvetniške družbe Šelih in partnerji so sestavljali: Lara Jalovec, Jan Pajntar in Primož Rataj. Ekipa, ki se je najbolje spopadla s primerom, podanim s strani Odvetniške pisarne Ulčar in partnerji pa je nastopala v sestavi: Peter Gorše, Maja Koca in Robert Osterman.

Člani obeh ekip so si z zmago zagotovili možnost opravljanja nekajtedenskega pripravništva v odvetniški pisarni katere primer so reševali.