Zmaga študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na tekmovanju BIG DEAL v sodelovanju z Odvetniško družbo Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji

Odvetniška pisarna Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. organizira mednarodno tekmovanje mladih pravnikov BIG DEAL, na katerem sodelujejo pravne fakultete iz jadranske regije, in sicer iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Makedonije. Tekmovanja je namenjeno študentom zadnjih letnikov pravnih fakultet v državah, kjer imajo sedež odvetniške družbe, članice Top – tier Legal Adriatic (TLA) zveze odvetniških pisarn, ki jih mednarodni ocenjevalci ocenjujejo z najvišjo strokovno ceno na področju jadranske regije. 

S tekmovanjem se želi študentom prikazati, kako v praksi poteka M&A transakcija, ki je sestavni del odvetniškega dela v večjih odvetniških družbah s področja gospodarskega prava. V ta namen je Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. organizirala predavanja, na katerih sta odvetnika partnerja, g. David Premelč in g. Matic Novak, študentom predstavila posamezne faze M&A transakcije, vsebino in namen poročila o skrbnem pregledu (due diligence report) in vsebino pogodbe o prenosu poslovnega deleža (share purchase agreement). Sledil je praktični del, kjer je bila naloga študentov, da preučijo razpoložljivo dokumentacijo (statut, pogodbe, skupščinske sklepe, tožbe, izpiske iz registrov, bilance …) namišljene slovenske družbe, katere poslovni delež je želelo kupiti tuje podjetje, pripravijo poročilo o skrbnem pravnem pregledu, v katerem svojo stranko opozorijo na pravne rizike, ki jim utegne biti izpostavljena ciljna družba, in na podlagi tega pripravijo osnutek pogodbe o prodaji poslovnega deleža, v kateri na podlagi svojih ugotovitev v poročilu o skrbnem pregledu ustrezno naslovijo ugotovljene rizike. Ta del tekmovanja je potekal pod mentorstvom mag. Martine Sever, odvetnice iz Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, ki je študente vodila in usmerjala pri njihovem delu. 

Letos so barve Pravne fakultete Univerze v Ljubljani zastopali študentje Matej Brumec,  Klavdija Kek,  Lenart Kmetič,  Glorija Meglič in Mateja Ule. Študentje so zelo resno pristopili k zadevi, temeljito preučili razpoložljivo dokumentacijo in pripravili poglobljeno poročilo o skrbnem pravnem pregledu, v katerem so obravnavali vprašanja s področja korporacijskega, finančnega, stvarnega, delovnega, pogodbenega in konkurenčnega prava, ter osnutek pogodbe o prodaji poslovnega deleža. Svoje ugotovitve in osnutek pogodbe so predstavili na ustnem delu tekmovanja, ki je 24. novembra 2016 potekalo na sedežu makedonske pisarne, Debarliev, Dameski & Kolesoska, v Skopju. Svoje delo so študentje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani opravili z odliko. Po prvem delu tekmovanja, kjer so se pomerili z ekipami iz Zagreba, Beograda, Kragujevca in dvema ekipama iz Makedonije, so zasedli prvo mesto in si tako zagotovili mesto v finalnem delu tekmovanja, ki je potekalo 25. novembra 2016. 

V finalnem delu, kjer so imeli nalogo izpogajati za svojo stranko kar najugodnejše rešitve in doseči podpis delničarskega sporazuma, so se študentje ljubljanske pravne fakultete pomerili s študenti makedonske ekipe. V tem delu so študenti uporabili predvsem svoje znanje korporacijskega prava in svoje govorniške veščine. Po dveh urah pogajanj so si segli v roke in podpisali sporazum, komisija, ki so jo, tako kot v prvem delu tekmovanja, sestavljali odvetniki odvetniških družba TLA zveze, pa je odločila, da je zmagovalec ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. 

Osnovna ideja BIG DEAL tekmovanja je omogočiti študentom, da znanje, ki so ga pridobili na pravni fakulteti, nadgradijo in uporabijo pri reševanju praktičnih primerov, s katerimi se bodo srečali pri svojem bodočem delu v odvetniški pisarni na področju gospodarskega prava. 

Odvetniki v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. študentom prenašajo svoje znanje in z njimi delijo svoje dragocene strokovne izkušnje. Spodbujajo jih pri njihovi poslovni poti in jih učijo timskega dela in učinkovitega ter konstruktivnega sodelovanja. 

Letošnja ekipa je poleg metodičnega in podrobno razdelanega poročila o skrbnem pregledu, ki kaže na širino njihovega znanja, pokazala izjemno odliko v timskem delu in medsebojnem sodelovanju. Njihov trud in predanost pa sta bila nagrajena z zmago in priložnostjo, da se morda nekoč v vlogi pripravnikov, odvetniških kandidatov ali odvetnikov Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji spopadejo tudi z resničnim primerom.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115