Znanstveni simpozij v čast zasl. prof. Karla Zupančiča

V torek, 25. marca 2014, je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekal Znanstveni simpozij v čast zasl. prof. Karla Zupančiča z naslovom »Družinsko in dedno pravo pred izzivi prihodnosti«. Po svečanem uvodnem delu z nagovoroma dekana Pravne fakultete in predstojnika Katedre za civilno pravo, predstavitvijo profesorjevega dela in sodelovanja s tujimi univerzami ter nagovorom slavljenca je sledilo sedemnajst predavanj o različnih temah s področij družinskega in dednega prava. Predavanja so imeli poleg članov Katedre za civilno pravo še vabljeni predavatelji s pravnih fakultet v Mariboru, Zagrebu, Reki in Regensburgu ter z Vrhovnega sodišča RS, ki so znanstveno in strokovno aktivni na področjih družinskega in dednega prava. 

Ob priliki simpozija je bil izdan tudi Zbornik v čast Karla Zupančiča, v katerem so poleg nekaterih drugih objavljeni tudi znanstveni članki o temah, predstavljenih na simpoziju. 

Več o simpoziju si lahko ogledate v galeriji fotografij.