Zoisova nagrada za življenjsko delo zasl. prof. dr. Alenki Šelih

Ljubljana – Profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, sicer tudi članica SAZU, dr. Alenka Šelih, je 20. novembra prejela, skupaj z matematikom, akad. prof. dr. Josipom Globevnikom, letošnji Zoisovi nagradi za življenjsko delo, najvišji državni nagradi na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Nagradi so z drugimi Zoisovimi nagradami in priznanji, Puhovimi nagradami ter priznanjem ambasador znanosti Republike Slovenije podelili na slovesnosti v Ljubljani. 

Profesorica Alenka Šelih že več kot pet desetletij deluje na področju kazenskopravnih in kriminoloških znanosti. Njeno znanstveno vodilo je, kako urediti državno represivno odzivanje na različna deviantna ravnanja tako, da bo kazensko pravo predstavljalo notranje uravnovešen, pravičen, racionalen in učinkovit sistem. Uravnoteženo je treba spoštovati pravice storilcev, varovati družbo pred kaznivimi dejanji ter upoštevati vlogo in pravice žrtev. 

Posebno pozornost posveča kazenskim sankcijam. Njeno raziskovalno delo je pustilo poseben pečat tudi na področju mladoletniškega sodstva in zaščiti otrok pred nasiljem ter v prekrškovnem pravu. Vodila je več kot 20 raziskav in z njihovimi ugotovitvami in znanstvenimi razpravami utirila pot uvajanju novosti v kazensko pravo. Nosilna usmeritev je, da se je treba na kriminaliteto odzivati racionalno in humano. 

Ves čas svoje poklicne poti je bila ob profesorski vlogi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani tudi sodelavka Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Vodila ga je v obdobju 1993–2004 in tudi na ta način bistveno prispevala k razvoju kriminologije v Sloveniji. Z raziskovalkami s področja ženskih študij je vodila raziskavo o prispevku žensk k družbenemu razvoju Slovenije. 

Akademikinja Šelih uživa izjemno velik ugled v domači in tuji javnosti. Strokovnost njenega raziskovalnega dela in nastopov na mednarodnih konferencah je bila široko prepoznana in prejela je povabila za gostujoča predavanja na številnih uglednih univerzah v Evropi kot so univerze v Münchnu, Varšavi, Gradcu, Krakovu, Poitiersu, Bruslju, Regensburgu, na Dunaju in tudi na najprestižnejših ameriških univerzah – na univerzi v Harvardu, v Berkeleyu in na University of Southern California v Los Angelesu. Bila je članica različnih strokovnih organov v okviru Sveta Evrope, Mednarodnega združenja sodnikov za mladoletnike in za družino, Mednarodnega združenja za kazensko pravo, Mednarodne mreže za človekove pravice in kot ustanovna članica sodelovala pri ustanavljanju Evropskega združenja za kriminologijo. Za izredno članico SAZU je bila izvoljena maja 1997, za redno pa junija 2003. Od leta 2011 je članica Evropske akademije (Academia Europea) s sedežem v Londonu.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115