Dodiplomski študij

Pravna fakulteta v Ljubljani je na podlagi 48. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04; ZViS-D) morala postopno uvajati bolonjski študijski program in opuščati po posameznih letnikih izvajanje univerzitetnega študijskega programa Pravo (predbolonjskega). 

V študijskem letu 2011/12 se je zaključil vpis v 3. letnik (izrednega) študija po univerzitetnem študijskem programu Pravo (predbolonjskem). V oktobru 2012 so študentje še zadnjič lahko opravljali izpite pri predmetih 2. letnika tega študijskega programa, kasneje pa študenti niso več mogli opravljati izpitov 1. in 2. letnika. V študijskem letu 2012/13 so se študenti, ki so izpolnili pogoje za vpis v 4. letnik, še zadnjič lahko vpisali v 4. letnik (izrednega) študija po univerzitetnem študijskem programu Pravo (predbolonjskem). 

Od tedaj vpisi v posamezni letnik omenjenega študijskega programa niso več mogoči; lahko pa študenti in ostali kandidati, ki jim je študentski status sicer že potekel, a so v preteklosti že bili vpisani vsaj v 4. letnik, manjkajoče študijske obveznosti (t.j. posamezne izpite 3. in/ali 4. letnika in zagovor diplomske naloge) opravljajo še vse do 30. 9. 2016 ter tako zaključijo svoj študijski program. 

Kandidati, ki jim je od konca zadnjega statusa preteklo že več kot dve leti, morajo za dokončanje študija na fakultetno Komisijo za študijske zadeve vložiti prošnjo za dokončanje študija. Obrazec prošnje se nahaja v rubriki Obrazci.   

Univerzitetni študijski program Pravo (predbolonjski) se preneha izvajati 30. 9. 2016. Po tem datumu ne bo več mogoče opravljati nobenega izpita ali kake druge študijske obveznosti tega programa ter tudi ne zagovarjati diplomske naloge. 

Dodatne informacije o zaključevanju svojega študija lahko vsi zainteresirani dobijo v referatu za študentske zadeve


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115