ŠIS - Študentski informacijski sistem

ŠIS - Študentski informacijski sistem

ŠIS je dostopen iz spletne strani Pravne fakultete ali na
URL naslovu: https://vispf.uni-lj.si/


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115