1. letnik

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Uvod v pravoznanstvo

Aleš Novak,
Miro Cerar

1. (zimski)

60

 

15

 

75

150

10

2. (poletni)

60

 

15

 

75

150

SKUPAJ

120

 

30

 

150

300

Ustavno pravo

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

1. (zimski)

45

 

30

 

75

135

9

2. (poletni)

30

 

30

 

60

135

SKUPAJ

 75

 

60

 

135

270

Rimsko pravo

Marko Kambič

1. (zimski)

45

 

15

 

75

135

9

2. (poletni)

45

 

30

 

60

135

SKUPAJ

 90

 

45

 

135

270

Ekonomija

Katarina Zajc

1. (zimski)

45

 

 

 

60

105

8

2. (poletni)

45

 

30

 

60

135

SKUPAJ

90

 

30

 

120

240

Pravna zgodovina

Katja Škrubej

1. (zimski)

50

30

25

 

105

210

7

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

50

 30

25

 

105

210

Sociologija prava

Tilen Štajnpihler Božič

1. (zimski)

60

 

30

 

90

180

6

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

60

 

 30

 

90

 180

Uvod v civilno pravo

Barbara Novak,
Damjan Možina,
Viktorija Žnidaršič Skubic

 

 

 

 

 

 

 

7

2. (poletni)

80

 

25

 

105

210

SKUPAJ

80

 

25

 

105

210

Evropsko ustavno pravo

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

 

 

 

 

 

 

 

4

2. (poletni)

30

 

30

 

60

120

SKUPAJ

30

 

30

 

60

120

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115