Pravna klinika Civilni sodni postopki v praksi – vabilo k sodelovanju (še tri dni do konca prijave)

Študente, ki ste v študijskem letu 2019/20 vpisani v 3. ali višji letnik študija, vljudno vabimo k sodelovanju pri pravni kliniki Civilni sodni postopki v praksi.

V njenem okviru boste študentje poglabljali teoretično ter predvsem pridobivali praktično znanje s področja civilnega procesnega prava. Poleg predavanj strokovnjakov iz prakse bodo organizirani obiski glavnih obravnav na I. in II. stopnji ter na različnih oddelkih. Za boljše poznavanje notranje organizacije in delovanja sodišča bodo poleg obiska glavnih obravnav organizirani tudi obiski nekaterih oddelkov sodišč (npr. izvršilni oddelek, zemljiškoknjižni oddelek ipd.). Študentje boste v okviru individualnega dela pripravljali tudi pisne osnutke rešitev različnih pravnih problemov iz prakse. 

Klinika bo potekala med decembrom in aprilom.

Več informacij lahko najdete na povezavi:  http://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/pravna-klinika-civilni-sodni-postopki-v-praksi/ ali pišete na neza.pogorelcnik@pf.uni-lj.si in filip.dougan@pf.uni-lj.si.

 

PRIJAVA:

-          do 30. oktobra 2019,

-          na neza.pogorelcnik@pf.uni-lj.si,

-          prijavi priložite kratko motivacijsko pismo.

 

doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc in as. Filip Dougan