B1 Insolvenčno pravo - odpoved današnjih predavanj

Zaradi bolezni predavateljice današnja predavanja odpadejo, nadomeščena bodo z nadurami v nasl. terminih, o čemer boste obveščeni v ŠIS. Vsi, ki še nimate potrjene naloge in oblikovane skupine, se profesorici čim prej oglasite po e-mailu.