B2 Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja- razglasitev

Razglasitve bodo potekale po naslednjem razporedu:
 
od A - H v ponedeljek, 9. september, ob 12.30, v seminarski sobi 4,
 
od J - V  v ponedeljek, 9. september, ob 13.00, v seminarski sobi 4.
 
Če se Vam razglasitev prekriva s pisnim ali ustnim delom kakšnega drugega izpita, se na ustni zagovor zglasite po opravljenem pisnem ali ustnem delu tega izpita.