Razpis za nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov

Društvo za Združene narode za Slovenijo razpisuje nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov, obranjena med 1. avgustom 2016 in 31. julijem 2017. Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. družine Združenih narodov (ZN).

Prijava za razpis mora vsebovati:

  • vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);
  • tiskan izvod dela;
  • izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju);
  • priporočilo mentorja za nagrado;
  • kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

 Prijave sprejemamo do 1. avgusta 2017 na sedežu Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana). 

Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2017.

Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani http://www.unaslovenia.org/danZN.