Vpis v višji letnik ali ponovni vpis

Študente Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Prava, ki se nameravate v študijskem letu 2017/18 vpisati v višji ali ponovno v isti letnik obveščamo, da bomo na podlagi izpolnjene Ankete o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…) od 28. avgusta dalje, pričeli z odpiranjem vpisnih listov. Anketo izpolnite takrat, ko izpolnite pogoj za določen vpis (vpis v višji letnik ali ponovni vpis).

S seboj na vpis boste prinesli natisnjen in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti.

O datumih skupinskih vpisov boste obveščeni naknadno.