Alumni

Društvo Klub alumni Pravne fakultete v Ljubljani (s skrajšanim nazivom Alumni PF Ljubljana) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje posameznikov, ki je bilo leta 2004 ustanovljeno z namenom sodelovanja in druženja diplomantov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Član društva je lahko vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki je uspešno končal katerikoli javno veljavni program izobraževanja, ki ga izvaja ali ga je izvajala Pravna fakulteta v Ljubljani ali organizacija, ki je pravni prednik Pravne fakultete v Ljubljani. Interes za članstvo sporočite na e-poštni naslov irena.kordez@pf.uni-lj.si, na voljo pa je tudi za morebitna vprašanja. Članstvo v društvu se začne s podpisom pristopne izjave, v kateri podpisnik izjavi voljo, da postane član društva, in navede podatke o tem, kateri javno veljavni program izobraževanja iz prejšnjega odstavka je uspešno končal in kdaj, ter izjavi, da dovoljuje društvu vpogled v evidenco diplomantov Pravne fakultete v Ljubljani. Članarine, kot je sklenil tokratni občni zbor, do nadaljnjega ni (več).

Občni zbor je konec marca 2022 izvolil manj kot polovico novih članov, v naslednjem obdobju pa bodo za nemoteno in uspešno delo poleg predsednika prof. Kranjca skrbeli:

  • podpredsednica: izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek;
  • tajnik društva: as. Marjan Kos;
  • člani upravnega odbora: prof. Kranjc kot predsednik društva, ob njem pa še prof. dr. Miha Juhart, Janez Starman, mag. Damijan Florjančič in Boštjan Koritnik (ter tajnik društva, ki ga izvoli UO na prvi seji v svoji novi sestavi);
  • blagajnik: Rok Jemec;
  • predsednik nadzornega odbora: prof. dr. Grega Strban (kot doslej);
  • člana nadzornega odbora: izr. prof. dr. Primož Gorkič in Peter Grum;
  • predsednik disciplinske komisije: Andrej Razdrih (kot doslej);
  • člana disciplinske komisije: dr. Vesna Bergant Rakočević in doc. dr. Matija Damjan (kot doslej);
  • člani programskega sveta (organizacijskega odbora): Alenka Košorok Humar, Branka Neffat, Irena Kordež, Peter Pogačar, Bojan Podgoršek, dr. Damjan Kukovec.

Pristopna izjava

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115