Projekt ACTIONESProjekt se izvaja s finančno podporo Programa Evropske unije za temeljne pravice in državljanstvo.


ACTIONES
Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS / Aktivno usposabljanje o Listini Evropske unije o temeljnih pravicah preko izmenjave nacionalnih izkušenj  

I. Opis projekta

ACTIONES je projekt, ki ga koordinira Center za sodelovanje v pravosodju Evropskega univerzitetnega inštituta iz Firenc (EUI Centre for Judicial Cooperation) in vključuje 17 partnerjev: sedem akademskih institucij, evropsko združenje sodnikov in devet državnih institucij, ki jim je zaupano usposabljanje sodnikov in pravnikov. Projekt financira Evropska unija.

Projekt ACTIONES temelji na premisi, da visok in skladen standard varstva temeljnih pravic v Evropski uniji zahteva mnogo več, kot le preprosto poznavanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. To je treba dopolniti s poudarjeno družbeno in politično občutljivostjo, zavestjo in okretnostjo pri sprejemanju postopkovnih rešitev, ki jih omogočajo različni pravni redi, odprtostjo za njihove rezultate in pripravljenostjo za izmenjavo stališč. Te lastnosti se morajo negovati ob upoštevanju omejitev časa in sredstev, s katerimi so soočeni sodniki in drugi pravniki pri vsakodnevnem delu. Cilj projekta je zagotoviti odgovore na te potrebe s pomočjo serije nadnacionalnih in lokalnih usposabljanj. Usposabljanja bodo temeljila na preprostih pripomočkih, s pomočjo katerih se bodo sodniki in pravniki v praksi seznanili s tehnikami vzajemnega vertikalnega in horizontalnega vplivanja med evropskimi in državnimi sodišči. S tem bi se zagotovila učinkovita izvršitev Listine EU o temeljnih pravicah in ustrezna pravna sredstva zoper njene kršitve.

Če bi želeli sodelovati v nadnacionalnem usposabljanju, vas prosimo, da se seznanite z razpisom za sodnike (v angleškem jeziku).

Projekt ACTIONES traja od 1. novembra 2015 do 31. oktobra 2017.

Nacionalno usposabljanje za sodnike bo potekalo tudi v Sloveniji, 8. in 9. maja 2017 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

II. Dejavnosti

Projekt ACTIONES bo imel štiri faze. Na začetku se bodo partnerji ukvarjali z natančnim raziskovanjem evropske in državne sodne prakse, ki se ukvarja s težavami pri uporabi te listine in sicer z njeno uporabo, zbirali pa jo bodo v sklopu modularnega Priročnika in Zbirke podatkov (WS1). Ta orodja bodo predstavljala osnovo za 12 delavnic za usposabljanje (pet čezmejnih v WS2 in sedem državnih v WS3) ter fazo posredovanja informacij (s še enim čezmejnim usposabljanjem in Sklepno konferenco v WS4). Sicer bodo informacije širši javnosti posredovane predvsem v zvezi s končnimi proizvodi, vendar pa tudi predhodne faze projekta že vključujejo vidike posredovanja informacij. Širitev zbirke podatkov in ciljna skupina za delavnice sta dva elementa strategije za posredovanje informacij, ki se bo izvajala z začetkom projekta in bo trajala tudi po njegovem zaključku, ko bomo podpirali vključitev platforme ACTIONES na specializirano spletno stran Evropske komisije in drugih zainteresiranih čezmejnih in državnih ustanov (EJTN itd.).

Vrsta in število oseb, ki imajo korist od projekta 

Projekt ACTIONES ima dve glavni ciljni skupini: sodnike in odvetnike iz držav članic. Sodelovanje teh dveh skupin v projektu se širi v koncentričnih krogih, pri tem pa vsaka faza projekta vključuje širši krog ciljnih upravičencev. V skladu s tem bodo čezmejne delavnice v WS2 vključevale sodnike iz vseh držav članic v konzorciju; nacionalne delavnice v WS3 bodo namenjene sodnikom in odvetnikom, ki delujejo v državah članicah v konzorciju; dejavnosti v WS4 pa bodo namenjene sodnikom in odvetnikom iz celotne Evropske unije.

V sklopu projekta se bo usposabljalo vsaj 370 pravosodnih delavcev. Nekaj sodelujočih bo delovalo tudi v vlogi izvajalcev usposabljanj, da bi neodvisno od samega projekta podprli ponavljanje projektne metodologije. Pomembno je, da bodo orodja na spletu na voljo tudi po koncu projekta, kar bo povečalo število morebitnih upravičencev.

Projekt ACTIONES bo prispeval k oblikovanju nove generacije sodnikov in odvetnikov, ki se bodo zavedali potenciala Listine EU o temeljnih pravicah na aktualnih področjih, na katerih deluje Evropska unija. 

Vrsta in število rezultatov 

Končni rezultat projekta bo Platforma za usposabljanje ACTIONES, ki bo vsebovala naslednje štiri sestavne dele:

– modularen priročnik o uporabi listine na izbranih področjih v angleškem jeziku, ki vsebuje hipotetične primere, smernice ter namige za izvajalce usposabljanj, – zbirko podatkov, v kateri je zbrana sodna praksa, – osem različnih učnih načrtov, prilagojenih konkretnim državnim lastnostim in prevedenih v uradne jezike partnerjev, ki jih bodo načrtovali, in – poročilo o metodologiji usposabljanja v sklopu projekta ACTIONES, ki omogoča njeno ponavljanje.

III. Projektni Partnerji

Prijavitelj projekta 

EUI Centre for Judicial Cooperation 

Fabrizo Cafaggi (vodja projekta), Deirdre Curtin, Anna Triandafyllidou, Philippe de Bruicker, Federica Casarosa (projektni manager), Madalina Moraru 

Slovenski partnerji 

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Saša Zagorc (član usmerjevalnega odbora), Maruša Tekavčič Veber

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Center za izobraževanje v pravosodju

Tadeja Jelovšek (članica usmerjevalnega odbora) 


Partnerji

Association of European Administrative Judges, College of Europe, Croatian Judicial Academy, Estonian Supreme Court, European Inter-University Centre, National Association of the Romanian Bars, Polish National School of Judiciary and Public Prosecution, Romanian National Institute of Magistracy, Slovenian Judicial training Centre, Spanish General Council for the Judiciary, University of Amsterdam, University of Ljubjana, University of Parma, University of Pompeu Fabra, University of Uppsala, Italian School for the Magistracy.

Ključni rezultati

V okviru projekta smo izvedli usposabljanje sodnikov in pravnikov ter pripravili ACTIONES Priročnik o tehnikah sodne interakcije pri uporabi Listine EU v slovenskem jeziku.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115