Informacija o modulih Jeana Monneta

Iz proračuna Evropske unije se preko razpisov, ki jih organizira Izvršna agencija za kulturo, izobraževanje in avdiovizualne zadeve, sofinancirajo izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, povezane z vprašanji evropskega povezovanja, na univerzah v Evropski uniji in tudi v tretjih državah. Eden od načinov sofinanciranja, ki jih obsega program Erasmus+ so tudi moduli Jeana Monneta, predmeti, ki se jih s finančno pomočjo EU izvaja na univerzah.

Tako kot centri odličnosti Jeana Monneta (»Jean Monnet Centre of Excellence«) in katedre Jeana Monneta (»Jean Monnet Chair«), so tudi moduli poimenovani po francoskemu diplomatu Jeanu Monnetu. Monnet je bil prvi predsednik Visoke oblasti Evropske skupnosti za premog in jeklo, organa, ki je bil na nek način predhodnik današnje Evropske komisije. Jean Monnet se je v zgodovino Evropske unije vpisal kot eden njenih »ustanovnih očetov«.

 Več o Jeanu Monnetu


Jean Monnet
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115