Vloga odvetnika pri sprožitvi postopka ocene ustavnosti zakona s strani rednega sodišča

Trajanje projekta: 5 mesecev

Kratka vsebina projekta:

Projektna skupina je svojo raziskavo opravljala v sodelovanju z Odvetniško pisarno Šuštar in Zorić d.o.o.. Udeleženci so se neposredno seznanili z delom odvetnikov v praksi in z njihovimi (argumentativnimi) pristopi v primerih, ko menijo, da bi sodišče moralo sprožiti postopek za oceno ustavnosti zakona. Skupina se je seznanila z nekaterimi posamičnimi primeri, ko je sodišče postopek sprožilo in je na odločitev sodišča morebiti vplival tudi odvetnik, ter preučila ustrezno dokumentacijo. Odvetniška družba je s svojimi predlogi dodatno usmerjala potek dela in zaradi svojih specifičnih znanj ter praktičnega uvida v problematiko predlagala dodatne problemske sklope, ki so se odprli tekom izvajanja projekta. Slednje ne pomeni pozitivnega doprinosa le za delo v praksi, temveč tudi za akademsko preučevanje področja ustavnega procesnega prava - na podlagi predlogov odvetniške pisarne, ki se s tem srečuje v praksi, bodo lahko opravljene nadaljnje analize in raziskave.

Končni rezultat izvedenega projekta je kvantitativna in kvalitativna analiza sodnih odločb Ustavnega sodišča RS, ki so nastale na zahtevo rednih sodišč v postopku za oceno ustavnosti zakonov. Projektna skupina je pripravila poročilo z izčrpno predstavitvijo obravnavane tematike ter grafičnim in besednim prikazom rezultatov opisane analize.

Študenti: Iza Thaler, Ana Samobor, Ivan Pokorn, Veronika Cukrov in Žan Ciglar

Glavni pedagoški mentor in koordinator: doc. dr. Samo Bardutzky

Delovni mentor: Sergej Šuštar

Drugi pedagoški mentor: as. dr. Bruno Nikolić

Rezultat projekta

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115