Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je dne 26. 4. 2018 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018. Namen izvedbe projektov je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov. Javni sklad je sofinanciral projekte, ki so se izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. Posamezni projekt se je moral izvajati tri mesece, zaključiti se je moral najkasneje do 15. 9. 2018.

Pravna fakulteta v Ljubljani je na razpisu dobila odobrenih vseh pet prijavljenih projektov, v skupni vrednosti 69.960,00 EUR.

Seznam projektov:

Administrativna podpora projektnim ekipam: Darja Rabzelj

Projekte sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115