Internacionalizacija Univerze v LjubljaniMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je dne 26. julija 2013 objavilo Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti, v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva.  

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za operacijo »Internacionalizacija Univerze v Ljubljani«, v kateri je s svojimi podprojekti sodelovalo vseh 26 članic Univerze v Ljubljani, je bila s prijavo uspešna in je na razpisu skupaj pridobila 1.494.276,00 EUR. 

Ključne aktivnosti v okviru operacije »Internacionalizacija Univerze v Ljubljani« so bile:

  • zaposlitev tujih strokovnjakov na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji za daljše časovno obdobje (najmanj en semester);
  • krajša gostovanja tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov predmeta oz. predmetnega področja;
  • organizacija mednarodnih delavnic z vabljenimi tujimi predavatelji;
  • krepitev prepoznavnosti slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem okolju (članarine za mednarodne organizacije, združenja ipd. in stroški udeležbe predstavnikov na uradnih sestankih le-teh ter izdelava informativnih in promocijskih gradiv v tujih jezikih). 

Rok za izvedbo operacije je bil 30. 6. 2015.

Pravna fakulteta v Ljubljani je s sredstvi, pridobljenimi na tem razpisu, izvedla naslednje aktivnosti:

  • 10 gostovanj tujih pravnih strokovnjakov;
  • 3 mednarodne delavnice za študente (poletne šole);
  • 3 mednarodne delavnice za visokošolske učitelje oz. sodelavce (konference);
  • 1 predstavitveno publikacijo fakultete v angleškem jeziku.

 Koordinatorka projekta na Pravni fakulteti je bila Darja Rabzelj.

 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«  

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115