Po kreativni poti do praktičnega znanja – 2. javni razpis (PKP 2015)Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je konec  leta 2014 objavil objavil 2. javni razpis za sofinanciranje projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja. Namen razpisa je bil z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere so študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki so potekali kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki naj bi jim omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Posamezna fakulteta je lahko na razpis oddala predloge za do 15 projektov, ki so morali vključevati najmanj tri in največ 10 študentov ter sodelovanje vsaj enega podjetja, pri čemer je veljalo, da mora vsak projekt vključevati sodelovanje vsaj enega pedagoškega in delovnega mentorja, lahko pa se je vključil tudi delovni mentor iz organizacij z gospodarskega ali družbenega področja. Posamezni projekt se je lahko izvajal najmanj 3 mesece in najdlje 6 mesecev, vendar najkasneje do 31. 7. 2015.

Od skupno 14 prijavljenih projektov Pravne fakultete v Ljubljani, jih je bilo na razpisu izbranih kar 10, v skupni vrednosti preko 209.000 EUR.

Seznam pridobljenih projektov Pravne fakultete:

Koordinatorki projektov: Darja Rabzelj in Maruša Veber.

»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete  » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115