The Potential Use of Legitimate Force for the Preservation of Order: Defining the Inherent Role of Public Police Through Policing Functions that cannot be Carried out by Private Police

Grožnja z uporabo prisile pri zagotavljanju javnega miru: opredelitev policijske funkcije, ki je lastna javni policiji, in funkcij policije, ki jih ne morejo izvrševati zasebniki

Jasmina Arnež

Sinopsis:

V Veliki Britaniji se od 80. let dvajsetega stoletja veča število zasebnih institucij, ki opravljajo naloge državne policije. Ker so se meje med zasebnim in javnim posledično zabrisale, raziščem, ali obstaja policijska funkcija, ki je lastna javni policiji in, če obstaja, zakaj ima tak položaj. Pri tem se opiram na Rousseaujevo teorijo družbene pogodbe, Bittnerjevo opredelitev policijskih funkcij, Brodeurjevo razmišljanje o uporabi prisile in načelo ‘policije kot javne dobrine’, kot ga opredelita Loader in Walker, in kot tako funkcijo poudarim grožnjo z uporabo prisile pri zagotavljanju javnega miru. Prikažem, zakaj je zasebniki ne morejo in ne smejo izvrševati, ter pojasnim, zakaj je odvisna od podpore javnosti. Sklenem z opisom stanja, v katerem bi ta funkcija, kljub razdoru družbene pogodbe in policije, ostala v področju javnega.

Ključne besede:
policija, policijske funkcije, javna in zasebna policija, policing, družbena pogodba, javna dobrina, grožnja s prisilo, javni red, javna podpora in legitimnost, odgovornost, Velika Britanija, preddemokratični režimi.

Celotno besedilo (v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini): PDF

Navajanje:
Arnež, Jasmina: The Potential Use of Legitimate Force for the Preservation of Order: Defining the Inherent Role of Public Police Through Policing Functions that cannot be Carried out by Private Police,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 23 – 40, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_arnez.pdf

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115