Pedagogi in raziskovalci

doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav. Katedra za teorijo in sociologijo prava
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115