Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115

Koronavirus SARS-CoV-2
Video predstavitev PF
ISSN 2670-417X