doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, univ. dipl. prav.

Naziv: docentka
Kontakt: (01) 42 03 151, soba 225
Elektronski naslov: neza.pogorelcnik@pf.uni-lj.si
Sodeluje: 1. stopnja:
Civilno procesno pravo
Govorilne ure: V času izrednih razmer sem za potrebe govorilnih ur dosegljiva preko elektronske pošte. Ob potrebi po ustni komunikaciji se bom s študentom dogovorila za zoom srečanje.
Galerija