Podatki o fakulteti

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Poljanski nasip 2
Si-1000 Ljubljana

TR: 01100-6030707313 pri UJP
Reg. št.: 1/01566/19
Davčna številka: SI 13125427
Matična številka: 1627104000
IBAN: SI56 011006030707313
BIC: BSLJSI2X

Tel : (01) 42 03 100
Faks:(01) 42 03 115

Tajništvo dekanata: (01) 42 03 113
E-mail: pf-dekanat@pf.uni-lj.si

Fakulteta je odprta od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00.

Od 15. 7. do  26. 7. 2019 ter od 12. 8. do 16. 8. 2019 bo fakulteta odprta le do 15. ure, v času od 29. 7. do 9. 8. 2019 pa bo zaprta.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115