Organi fakultete

Vodstvo Pravne fakultete
dekan prof. Grega Strban , univ. dipl. prav.
prodekanja izr. prof. dr. Katja Filipčič, univ. dipl. prav.
prodekan izr. prof. dr. Primož Gorkič, univ. dipl. prav.
prodekanja izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
tajnik fakultete Boštjan Koritnik, univ. dipl. prav.

Senat Pravne fakultete:
Člani senata Pravne fakultete so vsi visokošolski učitelji, ki so na Pravni fakulteti v delovnem razmerju s polnim delovnim časom ter petina predstavnikov študentov.

Predstavniki študentov so:
Ajas Midžan
Ana Fatur
Neža Pavlin
Tim Gaberšek
Iza Thaler
Andrej Fatur
Tjaša Marinček
Kiar Istinič
Žiga Hrovat

Akademski zbor Pravne fakultete:
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in mladi raziskovalci, ki so v delovnem razmerju na PF. Pri delu akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov, ki tvorijo petino članov akademskega zbora. Predstavnike študentov v akademskem zboru izvoli študentski svet. Mandatna doba predstavnikov študentov je dve leti.

Predstavniki študentov so:
Žan Novak
Maša Tičar
Lidija Videc
Leonardo Lampret
Sindi Mauko
Jan Kohek
Anton Klemenčič
Gregor Lipovec
Neža Končan

Upravni odbor Pravne fakultete:
doc. dr. Gregor Dugar, univ. dipl. prav. (predsednik)
prof. dr. Marko Kambič, univ. dipl. prav.
doc. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Maša Kovič Dine, univ. dipl. prav.
as. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav.
Boštjan Koritnik, univ. dipl. prav.
Ajas Midžan

Komisija za študijske zadeve:
izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
prof. dr. Vid Jakulin, univ. dipl. prav.
prof. dr. Rajko Pirnat, univ. dipl. prav.

prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav. 
izr. prof. dr. Katja Škrubej, uni. dipl. prav.
izr. prof. Ana Vlahek, univ. dipl. prav. 
doc. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
doc. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav.
Ana Fatur
Žiga Horvat
Andrej Fatur (nadomestni član)
Peter Grašič (nadomestni član)

Komisija za doktorski študij:
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav. (predsednik komisije)
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Možina, univ. dipl. prav.
doc. dr. Aleš Novak, univ. dipl. prav.

Habilitacijski odbor Pravne fakultete
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav. (članica Habilitacijske komisije UL)
izr. prof. Ana Vlahek, univ. dipl. prav. (predsednica odbora)
izr. prof. dr. Katja Filipčič, univ. dipl. prav.
doc. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Matija Damjan, univ. dipl. prav.
as. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav.

Komisija za raziskovalno in razvojno delo:
izr. prof. dr. Primož Gorkič, univ. dipl. prav. (predsednik komisije)
doc. dr. Matija Damjan, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav. 
prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
Tim Horvat

Komisija za študentske zadeve:
doc. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.
as. Luka Mišič, mag. prava
Maja Marentič 
Andrej Fatur
Sara Gorinjac
Neža Končan (nadomestni član)
Gregor Lipovec (nadomestni član)

Komisija za pritožbe študentov:

prof. dr. Vid Jakulin, univ. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Možina, univ. dipl. prav.
as. Primož Rataj, mag. prava
Hana Zupančič
Kiar Istinič (nadomestni član)

Disciplinska komisija za študente:
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav.  (predsednik komisije)
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.
Žiga Hrovat
Kiar Istinič
Neža Končan (nadomestni član)

Komisija za priznavanje tujega izobraževanja
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.
doc. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.

Komisija za kakovost
izr. prof. dr. Katja Filipčič, univ. dipl. prav.  (predsednica komisije)
izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
doc. dr. Aleš Novak, univ. dipl. prav.
Urška Janežič
Alenka Peterka
Leonardo Lampret
Lučka Zaletel (nadomestni član)

Komisija za mednarodna tekmovanja
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
prof. dr. Igor Kaučič, univ. dipl. prav.
Leonardo Lampret
Zarja Hude (nadomestna članica)

Komisija za tutorstvo
doc. dr. Aleš Novak, univ. dipl. prav.  (predsednik komisije)
izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
doc. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav. 
Maša Tičar
Sara Mitrovič
Iva Ramuš Cvetkovič

Komisija za osnovna sredstva
as. Primož Rataj, mag. prava (predsednik komisije)
Simona Cimperman
Špela Misjak

Knjižnični odbor
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav. (predstojnik knjižnice)
prof. dr. Barbara Novak, univ. dipl. prav.
prof. dr. Saša Zagorc, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
Irena Kordež, univ. dipl. prav. (vodja knjižnice)

Študentski svet
Tim Gaberšek (predsednik)
Ana Fatur
Gal Gračanin
Tjaša Marinček
Maxie Nadižar Praprotnik 
Sara Gorinjac 
Blaž Kadivec
Andrej Fatur
Rok Pučnik


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115