Učitelji in raziskovalci

Zaposleni na Pravni fakulteti
Redni profesorji
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav.
prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav.
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav.
prof. dr. Peter Grilc, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vid Jakulin, univ. dipl. prav.
prof. dr. Miha Juhart, univ. dipl. prav.
prof. dr. Igor Kaučič, univ. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Možina, univ. dipl. prav., LL.M.
prof. dr. Barbara Novak, univ. dipl. prav.
akad. prof. dr. Marijan Pavčnik, univ. dipl. prav.
prof. dr. Rajko Pirnat, univ. dipl. prav.
prof. dr. Grega Strban, univ. dipl. prav.
prof. dr. Katja Šugman Stubbs, univ. dipl. prav., univ. dipl. psih.
prof. dr. Saša Zagorc, univ. dipl. prav.
prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav.
Izredni profesorji
izr. prof.  dr. Matej Accetto, univ. dipl. prav., LL.M.
izr. prof. dr. Katja Filipčič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Primož Gorkič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Marko Kambič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Senko Pličanič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Klemen Podobnik, univ. dipl. prav., LL.M.
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Marko Simoneti, univ. dipl. ekon.
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Ana Vlahek, univ. dipl. prav.
Docenti
doc. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.
doc. dr. Matija Damjan, univ. dipl. prav.
doc. dr. Gregor Dugar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Miha Hafner, univ. dipl. prav., MPhil
doc. dr. Mitja Horvat, univ. dipl. prav.
doc. dr. Maša Kovič Dine, univ. dipl. prav.
doc. dr. Andrej Kristan, univ. dipl. prav.
doc. dr. Luka Mišič, mag. prava
doc. dr. Aleš Novak, univ. dipl. prav.
doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
doc. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav.
Asistenti
as. Sara Bagari, mag. prava
as. dr. Kristina Čufar, univ. dipl. prav.
as. Filip Dougan, mag. prava
as. Boštjan Koritnik, univ. dipl. prav.
as. Marjan Kos, mag. prava
as. dr. Karmen Lutman, univ. dipl. prav., LL.M.
as. Ana Oblak, mag. poslovnih ved
as. Primož Rataj, mag. prava
as. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.
as. Katja Štemberger, mag. prava
as. Maruša Tekavčič  Veber, univ. dipl. prav.
as. Domen Turšič, mag. prava
Znanstveni sodelavci
doc. dr. Irena Šumi, univ. dipl. etn. in soc.
Raziskovalci
Mohor Fajdiga, mag. prava
dr. Liljana Selinšek, univ. dipl. prav.,gostujoča raziskovalka
Nejc Urankar, mag. prava

                                                             
Preostali sodelujoči
prof. dr. Mitja Čok 
izr. prof. dr. Zvonko Fišer, univ. dipl. prav.
prof. dr. Matjaž Jager, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Zoran Kanduč, univ. dipl. prav.
Petra Lamovec Hren, mag. prava
doc. dr. Sandro Paolucci, univ. dipl. prav. 
prof. dr. Dragan Petrovec, univ. dipl. prav.
doc. dr. Jernej Podlipnik, univ. dipl. prav.
doc. dr. Jadranka Sovdat, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Aleš Završnik, univ. dipl. prav.
Upokojeni profesorji
zasl. prof. dr. Ljubo Bavcon, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Borut Bohte, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Franc Grad, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Albin Igličar, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Polonca Končar, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. dr. h.c. Janez Kranjc, univ. dipl. prav.
akad. zasl. prof. dr. Jože Mencinger, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Ciril Ribičič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Vladimir Simič, univ. dipl. prav.
akad. zasl. prof. dr. Alenka Šelih, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Mirjam Škrk, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Franjo Štiblar, univ. dipl. prav., univ. dipl. oec.
zasl. prof. dr. Lovro Šturm, univ.dipl. prav.
prof. dr. Gorazd Trpin, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Danilo Türk, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Lojze Ude, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Dragica Wedam Lukić, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Bojan Zabel, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Karel Zupančič, univ. dipl. prav.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115