Postopek priprave na zagovor

Študent mora imeti pred zagovorom diplomskega dela poravnane vse finančne obveznosti do fakultete; poskrbeti mora tudi za vpis vseh ocen v indeks. Indeks je potrebno prinesti v referat, kjer referent opravi pregled predmetnika in vpisanih ocen, po potrebi pa tudi uskladi morebitna neskladja med indeksom in e-indeksom (ŠIS). Po opravljenem pregledu študent v referatu prejme »Potrdilo pred zagovorom diplomske naloge o opravljenih obveznostih«. 

Študent mora oddati zaključno delo preko Študentskega informacijskega sistema (ŠIS).

Vsa podrobna navodila celotnega postopka se nahajajo v Študentskem informacijskem sistemu (ŠIS).

Forma: »ZAKLJUČEK ŠTUDIJA/NAVODILA IN PRAVILA«.

Študent mora pred zagovorom diplomskega dela mentorju predložiti:


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115