Priprava diplomskega dela

Priprava oziroma izdelava diplomskega dela zajema tako oblikovni kot vsebinski del. 

a)   Oblika diplomskega dela 

Diplomsko delo mora oblikovno zajemati naslednje sestavine:

 • naslovnica
 • prva notranja naslovna stran;
 • povzetek v obsegu največ 20 vrstic in največ 10 ključnih besed (oboje v slovenskem in angleškem jeziku);
 • vsebina diplomskega dela;
 • lastnoročno podpisana izjava o avtorskem delu

Predpisani oz. obvezni oblikovni elementi diplomskega dela so:

 • prva notranja stran, ki mora biti identična naslovnici;
 • obseg diplomskega dela: vsaj 30.000 in ne več kot 45.000 znakov (brez opomb, seznama literature in prilog).

b)  Vsebina diplomskega dela Diplomsko delo mora vsebinsko zajemati naslednje sestavine:

 • kazalo
 • uvod
 • jedro
 • sklep oziroma zaključek
 • navedba literature in virov

Ko mentor presodi, da je diplomsko delo zrelo za zagovor, lahko študent prične s postopkom priprave na zagovor.

 


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115