Predmetnik 2017/2018

Legenda:

P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Kazensko pravo

Vid Jakulin
                  
Damjan Korošec 

Katja Filipčič

Matjaž Ambož                               

1.         

(zimski)

 

30

 

30

 

30

 

 

90

 

180

 

 

12

2.         

(poletni)

 

30

 

30

 

30

 

 

90

 

180

 

SKUPAJ

 

60

 

60

 

60

 

 

180

 

360

Kazensko procesno
pravo

Katja Šugman

Zvonko Fišer

Primož Gorkič

3.

(zimski)

 

45

 

 

 

30

 

 

60

 

120

 

 

10

4.

(poletni)

 

30

 

 

 

45

 

 

90

 

180

 

SKUPAJ

 

75

 

 

 

75

 

 

150

 

300

Delovno pravo

Luka Tičar

3.

(zimski)

 

45

 

 

 

15

 

 

60

 

120

 

 

8

4.

(poletni)

 

30

 

 

 

30

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

75

 

 

 

45

 

 

120

 

240

Pravo EU

Peter Grilc
   
Ana Vlahek              

3.

(zimski)

 

60

 

60

 

 

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

60

 

 

 

120

 

240

Finance

Marko Simoneti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4.

(poletni)

 

45

 

45

 

 

 

90

 

180

 

SKUPAJ

 

45

 

45

 

 

 

90

 

180

Družinsko pravo

Barbara Novak

3.

(zimski)

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120

Pravo socialne varnosti

Grega Strban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4.

(poletni)

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmet 1

 

3.

(zimski)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

Izbirni predmeti 3. semestra (izbirni predmet 1):

 

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Civilno medicinsko
pravo

Viktorija Ž. Skubic

3.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Kriminalistika

Primož Gorkič

3.

(zimski)

 

45

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

5.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Statistične metode
družboslovnega
raziskovanja

Franjo Štiblar

 

3.

(zimski)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Volilno in parlamentarno
pravo

Saša Zagorc

 

3.

(zimski)

 

 

45

 

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Zgodovina evropskih civilnih kodifikacij

Janez Kranjc

Vladimir Simič

 

3.

(zimski)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

 

Izbirni predmeti 4. semestra  (izbirni predmet 2):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Evropsko pravo človekovih pravic

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

4.

(poletni)

 

45

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine kazenskega prava

Marko Kambič

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

4.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Mednarodno in evropsko delovno pravo

Luka Tičar

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Pravo migracij in azila

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

4.

(poletni)

 

52

 

 

 

8

 

60

 

120

 

4

Tuja pravna terminologija – angleščina

Matej Accetto

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – francoščinaJerca Kramberger Škerl

 

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – italijanščina

Sandro Paolucci

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – nemščina

Janez Kranjc

Damjan Korošec

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4
 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115