Predmetnik 2017/2018

Legenda:

P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D


Civilno pravo

 

Miha Juhart

Viktorija Ž. Skubic     

Damjan Možina

5.

(zimski)

 

85

 

25

 

20

 

 

110

 

220

 

 

14

6.

(poletni)

 

45

 

5

 

30

 

 

100

 

200

 

SKUPAJ

 

130

 

30

 

50

 

 

210

 

420

Civilno procesno pravo

Aleš Galič

Jerca K. Škerl

5.

(zimski)

 

45

 

30

 

15

 

 

90

 

180

 

 

12

6.

(poletni)

 

30

 

30

 

30

 

 

 

90

 

180

 

SKUPAJ

 

75

 

60

 

45

 

 

 

180

 

360

Gospodarsko pravo

Miha Juhart

Peter Grilc

  5.

     (zimski)

 

40

 

40

 

 

10

 

90

 

180

 

 

12

6.

(poletni)

 

40

 

20

 

30

 

 

90

 

180

 

SKUPAJ

 

80

 

60

 

30

 

10

 

180

 

360Korporacijsko pravo

 

Klemen Podobnik

5.

(zimski)

 

45

 

45

 

 

 

 

90

 

180

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

45

 

45

 

 

 

 

90

 

180

Tuja pravna terminologija – angleščina ali nemščina ali fracoščina ali italijanščina

Matej Accetto 

Damjan Korošec

Janez Kranjc

Jerca K. Škerl

Sandro Paolucci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6.

(poletni)

 

30

 

30

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

30

 

30

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 3

 

 

5.

(zimski)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

Izbirni predmeti 5. semestra (izbirni predmet 3):

 

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi

Marko Simoneti

 

 

5.

(zimski)

 

 

 

30

 

 

 

15

 

 

 

 

 

60

 

 

 

120

 

 

 

4

Civilno medicinsko
pravo

Viktorija Ž. Skubic

5.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Gospodarsko kazensko pravo

Vid Jakulin

5.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Kriminalistika

Primož Gorkič

5.

(zimski)

 

45

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

5.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo reguliranih sektorjev

Miha Juhart

Peter Grilc

Klemen Podobnik

 

5.

(zimski)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Statistične metode
družboslovnega
raziskovanja

Franjo Štiblar

 

5.

(zimski)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Uvod v primerjalno pravo

Aleš Novak

5.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Volilno in parlamentarno
pravo

Saša Zagorc

 

5.

(zimski)

 

 

45

 

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Zgodovina evropskih civilnih kodifikacij

Janez Kranjc

Vladimir Simič

 

5.

(zimski)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

  

Izbirni predmeti 6. semestra (izbirni predmet 4 in 5):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D


Arbitražno pravo in ARS


Aleš Galič

 

6.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Evropsko pravo človekovih pravic

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

6.

(poletni)

 

45

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Evropsko zasebno pravo

Damjan Možina       

6.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Insolvenčno pravo

Ana Vlahek

Lojze Ude

6.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine kazenskega prava

Marko Kambič

 

6.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

6.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Mednarodno in evropsko delovno pravo

Luka Tičar

 

6.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Nomotehnika

Tilen Štajnpihler Božič

6.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov

Grega Strban

Luka Tičar

 

6.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Pravo intelektualne lastnine

Klemen Podobnik

6.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo migracij in azila

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

6.

(poletni)

 

52

 

 

 

8

 

60

 

120

 

4

Tuja pravna terminologija – angleščina

 

Matej Accetto

 

 

6.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – francoščinaJerca K. Škerl

 

 

6.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – italijanščina

Sandro Paolucci

 

6.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – nemščina

Janez Kranjc

Damjan Korošec

 

6.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4


 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115