Predmetno tutorstvo

Predmetno tutorstvo je študentom namenjeno kot dodatna pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi posameznih predmetov.

Rimsko pravo:

Žana Cerjak
Urška Arzenšek
Lara Koselj
Maja Papež
Mitja Polak

Vid Žepič

Ustavno pravo:

Tim Horvat
Elena Kukovica

Anže Mediževec
Nika Podakar
Lucija Tacer


Evropsko ustavno pravo: 

Tim Gaberšek
Gala Martinčič

Uvod v pravoznanstvo:

Katarina Kogej
Katja Kreft

Anej Ogrizek

Ekonomija:

Lana Katarina Gotvan
Bojana Gocevska
Sara Gorinjac
Zarja Hude
Tjaša Marinček
Tjaša Mučič

Ema Plut
Žana Žabnikar

Finance:

Nejc Jereb
Hana Palčič Vilfan
Žiga Horvat


Pravna zgodovina:


Vid Žepič

Kazensko pravo:

Miha Fink
Vid Glavič
Mark Jeršič
Tjaša Marušič
Veronika Novak
Timotej Obreza

Žiga Remškar
Iza Senčar

Živa Šketa

Kazensko procesno pravo:

Liza Jerman
Svit Komel
Zala Majhenič
Kristina Sajovic

Korporacijsko pravo:

Pimož Kobal
Maša Tičar


Delovno pravo:

Katarina Kogej
Emilija Stepan
Nika Najvirt

Ana Špoljarič

Civilno procesno pravo:

Andreja Bohak

Upravno procesno pravo:

 Maša Bahovec
Tilen Majnik

Petra Miklašič

 

 Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115