Tutorstvo za tuje študente

Na fakulteti imamo vzpostavljen tudi sistem tutorstva za tuje študente (največkrat gre za tuje študente, ki pridejo k nam na izmenjavo v okviru programov ERASMUS, BASILEUS, CEEPUS, itd). Glavni namen tega sistema je pomagati tujim študentom pri premagovanju ovir in zadreg, ki so posledica selitve v drugo državo, in pri prilagajanju na življenje v novem okolju.

Tutorji so tujim študentom na voljo že nekaj tednov pred prihodom v Slovenijo (predvsem preko e-pošte in socialnih omrežij), bolj intenzivno in osebno pa sodelovanje med njimi poteka po prihodu tujega študenta na študij v Ljubljano. Med osnovne naloge tutorjev za tuje študente sodijo nudenje raznovrstnih informacij o študentskem in obštudijskem življenju na fakulteti in v Ljubljani, pomoč pri urejanju administrativnih zadev ter druženje in pomoč pri premagovanju kulturnih razlik.

Delo teh tutorjev koordinira in nadzira vodja tutorjev za tuje študente, v tesnem sodelovanju s fakultetno Mednarodno pisarno.

Tutorji:

Lina Atelj
Maša Ban
Žiga Dernič
Eva Hladnik
Lea Krt
Leonardo Rok Lampret
Branislava Sara Mitrović
Veronika Novak
Anja Rupert
Tjaša Slatič
Miha Šinigoj
Maša Tičar
Tadeja Urbas
Tilen Zonta


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115