Magistrsko diplomsko delo

Študij po drugostopenjskem magistrskem študijskem programu Pravo konča študent, ki opravi vse izpite iz obveznih in izbirnih predmetov v skupnem številu 48 ECTS ter izdela magistrsko diplomsko delo, ki je ovrednoteno z 12 ECTS. To pomeni, da z dokončanjem študija študent pridobi skupaj 60 ECTS. 

Študente obveščamo, da je od  2. 11. 2016 dalje spremenjen postopek oddaje elektronskih oblik pisnih zaključnih del. Oddaja bo potekala izključno preko Študentskega informacijskega sistema (ŠIS).

Vsa podrobna navodila celotnega postopka se nahajajo v Študentskem informacijskem sistemu (ŠIS).

Forma: »ZAKLJUČEK ŠTUDIJA/NAVODILA IN PRAVILA«.

Obrazce, ki jih potrebujete pred in po zagovoru magistrskega diplomskega dela, najdete v pripetih datotekah.

Vse obrazce potrebujete v enem izvodu, razen sklep o diplomi potrebujete dva izvoda. Več informacij o postopku priprave magistrskega diplomskega dela lahko poiščete v  Pravilniku o zaključku študija in magistrskem diplomskem delu (čistopis, velja 1. 10. 2016) Sklep Komisije za kakovost z dne 15. 6. 2016 o ustreznem navajanju virov v opombah pri oddaji pisnega izdelka

Etični kodeks za raziskovalce UL